nhà thờ Ðức Bà Paris
Nhà thờ Ðức Bà Paris sẽ được xây dựng lại theo kiến trúc cũ

Nhà thờ Ðức Bà Paris sẽ được xây dựng lại theo kiến trúc cũ

Những tranh luận về việc khôi phục nhà thờ Chánh tòa Ðức Bà Paris theo kiến trúc trước đây hay tạo những điểm nhấn của kiến trúc hiện đại đã khép lại sau thông cáo của Ðiện Elysée vào ngày 9.7.