nhân loại
Trái đất là của chung nhân loại

Trái đất là của chung nhân loại

Vấn đề biến đổi khí hậu, một khía cạnh quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, một lần nữa lại tạo nên dư luận trong cộng đồng quốc tế, trong đó có giới Công giáo.

Mặc khải gởi cho nhân loại

Mặc khải gởi cho nhân loại “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

‘‘Ðiều bất nhân đang sờ sờ trước mắt chúng ta’’

‘‘Ðiều bất nhân đang sờ sờ trước mắt chúng ta’’ Đức cha André Marceau, Giám mục của Nice vừa trả lời phỏng vấn tờ La Croix. Ngài là người đã đến đường Anglais ở Nice vài giờ trước khi cuộc thảm sát đã gây tử vong cho 84 nạn nhân.

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.