nhắn nhủ
Quyển sách đạo yêu thích nhất

Quyển sách đạo yêu thích nhất

Người Công giáo ít nhiều đều đã đọc qua sách mang nội dung nhà đạo. Vậy trong số ấy, quyển nào đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với mỗi người?

Các gia đình Công giáo với những lễ kỷ niệm

Các gia đình Công giáo với những lễ kỷ niệm Đối với người Công giáo, bên cạnh các ngày lễ của dân tộc, quê hương, còn có những ngày lễ trong đạo, ghi dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người.