nhịp cầu bác ái
Bình yên bên sông...

Bình yên bên sông...

12 giờ trưa, mặt trời tỏa nắng gay gắt. Ăn vội miếng cơm, vị mục tử đeo chiếc túi lên vai, chạy xe xuống con đò ngay trước nhà thờ để sang bên kia sông, tranh thủ ghé thăm vợ chồng anh Năm nghe nói đang cần giúp đỡ.