Tin mới

13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P14)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P14)
Thật là đau buồn khi biết rằng những nơi chốn ở của người nghèo bị bỏ qua bên lề, hoặc tệ hơn nữa, người ta muốn bật rễ chúng ra khỏi xã hội.
13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P14)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P14)
Thật là đau buồn khi biết rằng những nơi chốn ở của người nghèo bị bỏ qua bên lề, hoặc tệ hơn nữa, người ta muốn bật rễ chúng ra...