Để những chấn thương tâm lý qua đi

Để những chấn thương tâm lý qua đi Chấn thương tâm lý thường đến sau một biến cố trong đời như mất mát người thân, người mình yêu thương, mất việc làm, bị phản bội hay chỉ vì một sự tổn thương do lời nói, hành động của ai đó. Nhiều người trong cuộc đã vượt qua những cơn chấn thương ấy như thế nào?