nước trời
Tâm sự về Noel

Tâm sự về Noel

Tôi tin Noel là kỷ niệm việc Thiên Chúa giáng sinh làm người, để cứu nhân loại. Nhưng Noel năm nay đã là Noel thứ 2016 . Thế mà xem như nhân loại hôm nay vẫn tội lỗi, vẫn bất ổn. Chính bản thân tôi cũng vẫn yếu đuối với biết bao sai phạm.

Lội ngược dòng đời

Lội ngược dòng đời Bài giảng trên núi là những lời rao giảng có thế giá nhất trong toàn bộ Phúc Âm. Đó là những điều nền tảng mà tất cả những giáo huấn khác của Chúa đều quy về.

Dự đoán về năm mới

Dự đoán về năm mới Năm Mới này sẽ ra sao ? Nói thiệt là : Ngay ngày mai, chúng ta cũng không dám chắc sẽ thế nào. Phương chi tương lai một năm dài, ai mà biết được chắc chắn những gì sẽ xảy tới.

Nhìn lại năm qua

Nhìn lại năm qua Chúa Giêsu phán với các môn đệ Người : “Này, Thầy sai các con đi, như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy các con phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).

Nước Trời có tự động phát triển

Nước Trời có tự động phát triển Nhìn lại 2 dụ ngôn: Dụ ngôn hạt cải, ta có thể tìm gặp ở cả 2 Tin Mừng Nhất Lãm (Mt.13,31-32) (Lc.13,18-19). Còn dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc (Mc.4,26-29) là của riêng Tin Mừng Thánh Marco.