Nước Trời
Đời tôi như của lễ

Đời tôi như của lễ

Như vậy, tình yêu là con đường tuyệt hảo hơn hết. Tình yêu là ân huệ hoàn hảo hơn hết.
Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Hành động nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có lợi ích hơn tất cả các công trình khác hợp lại với nhau” (Ca thiêng thánh Gioan Thánh Giá).