Linh mục và định hướng

Linh mục và định hướng Giáo hội chúng ta đang giàu lên, hay đang nghèo đi ? Giàu lên ở những mặt nào, và nghèo đi ở những mặt nào ?
Linh mục nên biết những sự thực đó. Những sự thực đó có thể là khải hoàn ca, và cũng có thể là bi kịch. Dù thực tế là thế nào, chúng ta vẫn phải từ đó, mà định hướng cho tương lai.

Nâng tâm hồn lên với Chúa

Nâng tâm hồn lên với Chúa Việc đạo đức này vốn được nhiều người thực hiện trong Hội Thánh. Tại Việt Nam, nhiều nhóm cầu nguyện đã chọn việc đạo đức đó như hành trang, để biết tiếp tục hành hương trên cuộc đời chìm nổi.