Bền đỗ đến cùng

Bền đỗ đến cùng Ơn cứu rỗi không có nghĩa số lượng như máy móc sẽ tuôn đổ xuống mọi người để tự động được cứu rỗi, sự cộng tác về phía con người vẫn là điều rất quan trọng.

Ơn khôn ngoan nơi Thánh Giuse

Ơn khôn ngoan nơi Thánh GIuse Thánh Giuse là một vị thánh âm thầm. Nhưng tại Giáo hội Việt Nam, Ngài rất được yêu mến với cái nhìn thân thương.