ơn tiểu xá
Năm thánh và ơn toàn xá

Năm thánh và ơn toàn xá

Muốn được tha tội thì phải ăn năn ghét tội và chừa tội - ghét tội vì lòng mến Chúa bởi Chúa thương tôi, chịu chết cho tội mà tôi chống lại Chúa, tôi hối hận, ghét tội và xin chừa, không phạm tội nữa.