Ơn toàn xá trong đời sống đức tin

Ơn toàn xá trong đời sống đức tin Trong thư công bố Năm Thánh tôn vinh Các thánh tử đạo Việt Nam (1.5.2018), HĐGMVN thông báo dịp này các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc Năm Thánh, hoặc khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định.

Kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận Vinh

Kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận Vinh Ngày 14.8 có chương trình rước đuốc đức tin và thắp lửa truyền thống. Đoàn rước được đặt tại 3 vị trí, đại diện cho 3 tỉnh Nghệ - Tĩnh – Bình trong giáo phận gồm Đại Chủng viện Vinh Thanh, Trung tâm khuyết tật 19/3 và giáo họ Trung Hậu (Xã Đoài). Chương trình rước đuốc kết thúc bằng nghi thức thắp lửa đức tin do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức cha giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp cử hành.

Năm thánh và ơn toàn xá

Năm thánh và ơn toàn xá Muốn được tha tội thì phải ăn năn ghét tội và chừa tội - ghét tội vì lòng mến Chúa bởi Chúa thương tôi, chịu chết cho tội mà tôi chống lại Chúa, tôi hối hận, ghét tội và xin chừa, không phạm tội nữa.