ông cố
Dấu chân rảo bước  nơi Hòn Ðất

Dấu chân rảo bước nơi Hòn Ðất

“Đang mải dệt đời mình với sự nghiệp “gõ đầu trẻ”, bỗng một ngày tôi gác… phấn, đi theo Chúa trong sự ngỡ ngàng của học trò, đồng nghiệp và người thân”, linh mục Giuse Đỗ Xuân Ngọc (Quản nhiệm Bình Giang - Giáo hạt Hà Tiên, GP Long Xuyên) hồi tưởng khi được hỏi về hành trình ơn gọi của mình.

Đi tìm chiên

Đi tìm chiên Ngoài kia, trời tối như mực, mưa rơi tí tách. Mình nghĩ bụng: Nếu các dì phước xuống dạy giáo lý ở đây, thì phải giải quyết cách nào. “Sống như” trăm phần trăm được không ? Nan giải thật !