Oscar Romero
Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, được phong Chân phước

Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, được phong Chân phước

Đức Tổng Giám mục Oscar Romero đã được phong Chân phước tại El Salvador vào sáng 23.5.2015, với lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Phanxicô từ Vatican rằng ngày mừng kính vị tử đạo sẽ là vào ngày 24.3 mỗi năm, ngày mà “Ngài được sinh ra trong nước trời”.

Tử đạo thời hiện đại

Tử đạo thời hiện đại Trường hợp của Đức cố TGM Oscar Romero gợi mở suy tư về tính chất “tử vì đạo” trong thời hiện đại. Ngày xưa, thời Giáo hội sơ khai và thời truyền giảng Tin Mừng nơi các châu lục trong suốt thời Trung Cổ