pallium
Dây Pallium, biểu tượng của truyền thống và trách nhiệm

Dây Pallium, biểu tượng của truyền thống và trách nhiệm

Nhìn bề ngoài, dây Pallium dệt từ lông chiên chỉ là một trang phục nhẹ nhàng, nhưng đây lại là biểu tượng nhắc nhở các vị giáo hoàng và tổng giám mục về nhiệm vụ đi tìm và chăm sóc những con chiên lạc.

Đức Thánh cha làm phép dây Pallium

Đức Thánh cha làm phép dây Pallium Sáng thứ Năm 29.6.2017, Đức Thánh Cha chủ sự lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ cũng là lễ tạ ơn với 5 Hồng y và ngài làm phép các dây Pallium cho 36 vị Tổng Giám mục chính tòa