Đối thoại với thiếu nhi

Đối thoại với thiếu nhi Ấn phẩm “ĐGH Phanxicô thân mến” sẽ ra mắt ngày 1.3 tới, là tập hợp các câu trả lời của ngài cho 30 câu hỏi của thiếu nhi ở khắp thế giới.

Chúa Giêsu viết

Chúa Giêsu viết Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: ‘Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi’. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.