Phát hiện mới trong Mộ Thánh

Phát hiện mới trong Mộ Thánh Sau hơn 1 tháng kể từ khi phần quan trọng của mộ Chúa Giêsu tại Nhà thờ Mộ Thánh ở thành cổ Jerusalem được mở ra, các nhà khảo cổ đang bắt đầu công bố những chi tiết quan trọng trong quá trình khai quật.

Phát hiện thánh tích Gioan Tẩy giả

Phát hiện thánh tích Gioan Tẩy giả Một trong những hộp thánh tích được cho là thuộc về Gioan Tẩy giả, người dọn đường cho Chúa Giêsu, đã được tìm thấy ở Bulgaria, thu hút sự chú ý của giới học giả thế giới.

Những phát hiện khoa học đột phá trong năm 2015

Những phát hiện khoa học đột phá trong năm 2015 2015 quả là một năm đặc biệt ấn tượng trong nghiên cứu khoa học, với những phát hiện mới hầu như diễn ra mỗi ngày, dẫn đầu bằng các đột phá trong lĩnh vực không gian và y học.