Khám bệnh từ thiện cho người nghèo

Khám bệnh từ thiện cho người nghèo Từ ngày 2-3.4.2017, với sự tài trợ của Hội Bác ái Lazaro (Mỹ), giáo xứ Cẩm Trường (GP Vinh) đã tổ chức khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo trong xứ và các vùng lân cận, không phân biệt tôn giáo.