Tin mới

VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ
VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ
Theo Ủy Ban Phụng Tự Hội đồng Giám Mục việt Nam, những “Phép lành Tòa Thánh” được gửi đến trong hình thức chữ viết, qua văn thư, điện tín hoặc bản giấy in Phép lành Tòa Thánh không ban ân xá nhưng chỉ là sự “chúc lành” của Đức Thánh...
“Con cầu nguyện cho cha mỗi đêm”
“Con cầu nguyện cho cha mỗi đêm”
Trước lễ thượng thọ 99 tuổi, một cụ bà người Peru đã “phát run” vì hạnh phúc khi đạt được giấc mơ lớn của đời mình: được gặp, chạm vào và được Đức Giáo Hoàng chúc lành.

Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P2)
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P2)
Như vậy, khi nhận phép lành Mình Thánh, chúng ta phải cúi đầu chứ không ngước nhìn. Đó cũng là lời khẳng định của Robert Vereecke, S.J: “Theo truyền thống, cúi xuống là hành vi truyền thống gắn kết với việc nhận phép lành.

Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P1)
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P1)
Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau:
Thiên thần Chúa
Thiên thần Chúa
Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại.
“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” (P1)
“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” (P1)
Lúc khai mạc thánh lễ, vị chủ tế đã chào cộng đoàn bằng lời khẩn cầu Ba Ngôi Thiên Chúa. Vào lúc kết thúc thánh lễ, trong phép lành thông thường, ngài lại nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúc lành cho cộng đoàn
Tiếng nói của sự thinh lặng
Tiếng nói của sự thinh lặng
Sự gì phải đến sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh ý Chúa muốn vậy. Tôi đón chờ bằng tâm tình tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho tôi. Một...
VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ
VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ
Theo Ủy Ban Phụng Tự Hội đồng Giám Mục việt Nam, những “Phép lành Tòa Thánh” được gửi đến trong hình thức chữ viết, qua văn thư, điện tín hoặc...
“Con cầu nguyện cho cha mỗi đêm”
“Con cầu nguyện cho cha mỗi đêm”
Trước lễ thượng thọ 99 tuổi, một cụ bà người Peru đã “phát run” vì hạnh phúc khi đạt được giấc mơ lớn của đời mình: được gặp, chạm vào...
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P2)
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P2)
Như vậy, khi nhận phép lành Mình Thánh, chúng ta phải cúi đầu chứ không ngước nhìn. Đó cũng là lời khẳng định của Robert Vereecke, S.J: “Theo truyền thống,...
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P1)
Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P1)
Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi...
Thiên thần Chúa
Thiên thần Chúa
Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại.
“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” (P1)
“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” (P1)
Lúc khai mạc thánh lễ, vị chủ tế đã chào cộng đoàn bằng lời khẩn cầu Ba Ngôi Thiên Chúa. Vào lúc kết thúc thánh lễ, trong phép lành thông...
Tiếng nói của sự thinh lặng
Tiếng nói của sự thinh lặng
Sự gì phải đến sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh ý Chúa muốn vậy. Tôi đón...