phong nha - kẻ bàng
Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ 2 trở thành Di sản thế giới

Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ 2 trở thành Di sản thế giới

Tối 14.8.2015, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên thế giới lần thứ 2 của UNESCO.