phụng thờ
Ngôi sao

Ngôi sao

Các ngôi sao là những thiên thể thường được các lương dân tôn kính như những thần linh. Thánh Kinh nhấn mạnh rằng các ngôi sao là những thọ tạo Thiên Chúa dựng nên và chúng phải thần phục Ngài.