quản lý
Không gian công cộng...

Không gian công cộng...

“…Nhiều chuyên gia cho rằng thời gian qua, các nhà đầu tư đã đánh cắp không gian cộng cộng ven biển của người dân mà không nộp một đồng thuế nào hết. Do đó, chúng ta phải có biện pháp tạo ra không gian công cộng cho người dân địa phương, phải làm quyết liệt…”.

Không thể làm ngơ!...

Không thể làm ngơ!... Chưa bao giờ câu chuyện về cải cách hành chính, cụ thể là tinh giản bộ máy, được đặt thành vấn đề nóng như hiện nay.

Cần tính đến cách quản lý an toàn hơn

Cần tính đến cách quản lý an toàn hơn Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế nông nghiệp nước ta 6 tháng đầu năm 2016 đang trong đà suy giảm nghiêm trọng và tăng trưởng âm.

Con trai mê tiền ?

Con trai mê tiền ? Chuyện của nhà anh chị đang là mối lo của nhiều gia đình thời nay. Có thái độ đúng đắn với tiền bạc là bài học mà nhiều người lớn cũng còn phải học. Dạy con trở thành người “tiêu tiền có ý thức” cũng quan trọng giống như việc dạy trẻ trở thành người có đạo đức.

Khắc phục việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

Khắc phục việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế Nhiều địa phương cũng đã cố gắng khắc phục, song trên thực tế, đây đó vẫn còn cảnh một người có 2 - 3 thẻ bảo hiểm y tế, phần lớn rơi vào nhóm đối tượng nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, thân nhân sĩ quan quân đội...