quê hương việt nam
Thoáng nhìn về giáo dục tình yêu quê hương

Thoáng nhìn về giáo dục tình yêu quê hương

Tình yêu Quê Hương Việt Nam là một sức sống tha thiết mãnh liệt trong tôi. Nó được tôi cảm nghiệm như một chuỗi dài những thao thức, những tỉnh thức và những thổn thức về Quê Hương và cho dân tộc.