Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Syria là tín hữu Chính Thống giáo
Chủ tịch Quốc hội Syria là tín hữu Chính Thống giáo
Giáo hội Ba Lan dành năm 2018 là Năm Thánh Stanislaus Kostka, bổn mạng giới trẻ sinh viên học sinh.
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ
Đức Phanxicô kêu gọi đương đầu với hình thức cực đoan, gia tăng sự cộng tác với nhau, chống nạn buôn bán võ khí, bài trừ nghèo đói và hỗ trợ gia đình. Đồng thời ngài khích lệ các đại biểu Quốc hội Mỹ đừng quên tất cả những người...
Chủ tịch Quốc hội Syria là tín hữu Chính Thống giáo
Chủ tịch Quốc hội Syria là tín hữu Chính Thống giáo
Giáo hội Ba Lan dành năm 2018 là Năm Thánh Stanislaus Kostka, bổn mạng giới trẻ sinh viên học sinh.
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ
Đức Phanxicô kêu gọi đương đầu với hình thức cực đoan, gia tăng sự cộng tác với nhau, chống nạn buôn bán võ khí, bài trừ nghèo đói và hỗ...