quy tắc
Chào bạn,  lời chào Năm mới 2016

Chào bạn, lời chào Năm mới 2016

Giáng sinh rất gần với Tết dương lịch. Có lẽ vì thế mà một bạn sau khi chúc lành cho tôi, liền hỏi thăm: Chuyện cuối tuần mở đầu năm 2016 sẽ là gì? Câu hỏi giống như lời nhắc việc. Dưng không câu hỏi này khiến tôi nhớ chuyện cũ.