Cần ý thức phân loại rác

Cần ý thức phân loại rác Dường như người Việt chúng ta chưa ý thức nhiều trong việc phân loại rác thải, dù đã đặt rác đúng nơi quy định.