Mẹ Têrêsa Calcutta một tình yêu lan tỏa

Mẹ Têrêsa Calcutta một tình yêu lan tỏa Mẹ Têrêsa nổi tiếng khắp thế giới khi mẹ còn sống cũng như sau khi qua đời. Biết bao người vui mừng và cảm mến một vị thánh gần gũi ngay trong thời đại mình.