Loan báo Tin Mừng

Loan báo Tin Mừng Cha xứ vừa gởi tới các gia đình bản sao lá thư của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Chương trình truyền giáo 2016 phía Tây của giáo phận do hạt Tân Sơn Nhì chủ động và sự hỗ trợ của hai hạt Phú Thọ, Chí Hòa.

Được sai đi

Được sai đi Để mừng lễ Chúa giáng sinh, chúng ta thường tăng cường cầu nguyện, hồi âm, sám hối và tạ ơn. Đó là những việc chung chung. Nhưng khi muốn việc cầu nguyện, hồi tâm, sám hối và tạ ơn dễ sinh hiệu quả tốt

Lời ngôn sứ

Lời ngôn sứ Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Người sẽ đặt lời của Người vào miệng ngôn sứ. Như thế, sứ ngôn là người nói thay cho Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên Chúa, nói đúng Thánh ý Thiên Chúa