sách khải huyền
Hy vọng về tương lai Hội Thánh và Quê Hương

Hy vọng về tương lai Hội Thánh và Quê Hương

Người quỳ xuống đất mà cầu xin : “Abba, Cha ơi, Cha có thể làm được mọi sự. Xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mc 14,36).