sách miễn phí
Thư viện nhỏ ở công viên

Thư viện nhỏ ở công viên

Từ lòng yêu mến sách và với mục đích nhằm gây ý thức về văn hóa đọc trước thực trạng có quá nhiều kênh giải trí, công nghệ lôi cuốn giới trẻ, một nhóm bạn trẻ đã tự lập một thư viện nhỏ miễn phí ở công viên Tao Đàn - TPHCM.