Sân banh toà giám mục
Sân bóng Tòa Giám mục

Sân bóng Tòa Giám mục

Nói đến Tòa Giám mục (TGM), nhiều người nghĩ ngay đến một nơi tôn nghiêm, kín cổng cao tường chỉ có các Đức cha và một số ít linh mục, tu sĩ sinh sống và làm việc.