Santa Maria dell’Isola
NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG GIÁO BẰNG ÐÁ ÐẸP NHẤT NƯỚC Ý (P9)

NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG GIÁO BẰNG ÐÁ ÐẸP NHẤT NƯỚC Ý (P11)

Nằm chênh vênh trên mũi đá, nhô lên khỏi bờ biển đẹp hút hồn của Tyrrhenus, là Santa Maria dell’Isola, tu viện có niên đại từ thế kỷ thứ 4, gắn liền với lòng tôn kính Đức Mẹ Maria.