Nhân bác ái - nhân niềm vui

Nhân bác ái - nhân niềm vui Hơn mười năm trong sứ vụ của một mục tử, cha Giuse Tạ Duy Tuyền đã trải qua ba xứ đạo có những nét riêng biệt, từ nơi xa xôi hẻo lánh đến vùng thôn quê, và bây giờ là trung tâm thị tứ.

Sẻ chia

Sẻ chia Đọc bài “Để những chấn thương tâm lý qua đi” (Trang Gia Đình số 2045, tuần lễ từ 26.2 - 3.3.2016), tôi đồng cảm về sự sẻ chia là một trong những liệu pháp giúp con người vơi bớt nỗi đau.

Theo chân các tu sĩ Phan sinh

Theo chân các tu sĩ Phan sinh Thầy Đinh Thanh Tân chia sẻ: “Ngoài trách nhiệm của người tu trì, chúng tôi đến với họ bằng hết tấm lòng và sự tôn trọng. Chính qua những buổi trò chuyện, sinh hoạt tập thể, đời sống của họ dần cải thiện hơn và nhất là sự sẻ chia và đoàn kết giữa các thành viên với nhau”.