Lá thư ngỏ gửi anh Simon - Phêrô

Lá thư ngỏ gửi anh Simon - Phêrô Hôm ấy Thầy cho cậu bốc lên như diều gặp gió. Sau đó, Thầy cắt dây cho diều rơi xuống: rách te tua; gãy tan tành. Cậu có nhớ tớ muốn nói chuyện gì đó không?