Những viên đá sống động xây dựng giáo hội và giáo xứ

Những viên đá sống động xây dựng giáo hội và giáo xứ Hằng năm vào ngày lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên (26.7), bổn mạng giáo lý viên Việt Nam, các giáo phận đều có nhiều hoạt động phong phú dành cho đội ngũ giáo lý viên (GLV).