Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P2)

Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa Trong quá trình hình thành và phát triển, Công giáo có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống văn hóa, xã hội, tâm lý đạo đức, lối sống và phong tục tập quán của nước ta.

Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P1)

Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa Đạo Công giáo truyền bá vào nước ta từ thế kỷ XVII, mang theo nền văn hóa của mình và dần hòa nhịp vào dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam. Trong sự hội nhập đó, văn hóa Công giáo đã mang trên mình nhiều sắc thái riêng, nổi lên đó là lối sống, nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam.