sông Jordan
Nỗ lực tháo dỡ bom mìn tại nơi  Chúa Giêsu chịu phép Rửa

Nỗ lực tháo dỡ bom mìn tại nơi Chúa Giêsu chịu phép Rửa

Nửa thế kỷ kể từ khi nơi Chúa Giêsu được thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện phép Rửa bên dòng sông Jordan bị biến thành vùng chiến sự, nhiều hoạt động đang được triển khai nhằm trao trả một vùng đất hòa bình và an toàn để người hành hương có thể đến viếng.

Hành hương Thánh địa

Hành hương Thánh địa Hành hương Thánh địa là một phương cách giáo dục đức tin cho các tín hữu Kitô, và trong bối cảnh hiện nay tại vùng Trung Đông, việc đến Thánh địa còn là một sự cảm thông với những khó khăn của các Kitô hữu, và cũng là một trong những phương cách chia sẻ cụ thể cảnh nghèo khó của người dân trong vùng.