Có nên phân chia chỗ ngồi trong nhà thờ không ?

Có nên phân chia chỗ ngồi trong nhà thờ không ? Nhiều giáo xứ phân chia chỗ ngồi trong nhà thờ cho mỗi giới hoặc nam nữ rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi hoàn toàn để người giáo dân tự chọn chỗ cho mình.

Canh tân việc tham dự cử hành Thánh Thể tại giáo xứ (P1)

Canh tân việc tham dự cử hành thánh thể tại giáo xứ (P1) Nhận thức rằng đã đến lúc Giáo hội cần phải được canh tân. Thế nên, trong Công đồng Vaticanô II, Giáo hội trước hết đã tiến hành canh tân phụng vụ. Điều này bao hàm luôn việc canh tân cử hành Thánh Thể.

Tĩnh tâm

Tĩnh tâm Tĩnh tâm là sinh hoạt đạo đức thường kỳ của người Công giáo. Ngoài các dịp tĩnh tâm Mùa Vọng, Mùa Chay, còn có các cuộc tĩnh tâm dịp Năm Thánh