sứ điệp hòa bình
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50, 1 tháng 1 năm 2017

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50, 1 tháng 1 năm 2017

Khởi đầu Năm Mới này, tôi xin chân thành gửi những lời cầu chúc hòa bình tới mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới, tới các vị lãnh đạo nhà nước và chính phủ, các vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và cộng đồng.

Sứ điệp ngày hòa bình thế giới

Sứ điệp ngày hòa bình thế giới Giáo hội dành ngày 1.1 hằng năm là Ngày hòa bình thế giới. Vào dịp này cũng luôn có Sứ điệp của các vị Giáo hoàng hướng dẫn các tín hữu suy nghĩ và cầu nguyện theo từng chủ đề.