Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ Tháng 10 được gọi là tháng Mân Côi. Tháng này, con cái Đức Mẹ hướng lòng mình về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là yêu mến Đức Mẹ hơn, dâng lên Đức Mẹ nhiều đóa hoa mân côi hơn, thực thi những điều Đức Mẹ dạy một cách nhiệt tình hơn.

Riêng tháng 10 năm nay, tôi suy nghĩ nhiều hơn đến biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Lòng trí tôi nhớ lại những gì Đức

Bước vào đời sau

Bước vào đời sau Sẽ có một ngày sau cùng. Sẽ có một giờ sau cùng. Sẽ có một phút sau cùng. Sẽ có một giây sau cùng. Thời gian sau cùng đó sẽ tới, để chấm dứt đời này của tôi. Thời gian sau cùng của đời này sẽ là giây phút đầu tiên tôi bước vào đời sau.

Sự dữ

Sự dữ Sự Dữ là thế lực đối nghịch và thù nghịch với Thiên Chúa. “Sự dữ không là một điều trừu tượng nhưng là một cá vị, một Satan, là Ác thần, là thiên thần đã chống lại Thiên Chúa” (GLHTCG 2851).