sức sống
Về Vinh Hòa thăm xứ đạo “kiểu mẫu”

Về Vinh Hòa thăm xứ đạo “kiểu mẫu”

Ngày 7.7.2016, giáo xứ Vinh Hòa (giáo phận Ban Mê Thuột) kỷ niệm 60 năm thành lập. Được hình thành từ những người con giáo phận Vinh di cư đến lập nghiệp, Vinh Hòa giờ đã là một trong những họ đạo lớn nhất trên miền cao nguyên.