suy gẫm
Suy gẫm về thánh lễ (P2)

Suy gẫm về thánh lễ (P2)

Khi bắt đầu cử hành thánh lễ, chúng con cùng làm dấu thánh giá với chủ tế đang khi ngài cất tiếng đọc “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Lạy Chúa Giêsu, con vẫn tự hỏi tại sao chúng con lại phối hợp dấu thánh giá với danh Ba Ngôi chí thánh.

Chúa cứu khỏi ác thần

Chúa cứu khỏi ác thần Kể chuyện Chúa Giêsu và các thánh Tông Đồ, mà không kể đến sự lộng hành của Satan độc dữ ngang tàng chống phá, sẽ là thiếu sót một cách nguy hiểm.

Tôi tin vững vàng ở đấng yêu thương tôi

Tôi tin vững vàng ở đấng yêu thương tôi “Người đã hiến thân làm lễ vật đền tội” (Is 53,1). “Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách, như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15). Người đã để mình bị mọi thứ đau đớn hành hạ mình, chỉ vì yêu thương tôi, muốn cứu chuộc tôi.

Kinh mân côi đối với tôi hôm nay

Kinh mân côi đối với tôi hôm nay Khi tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, tôi tin Mẹ cùng cầu nguyện với tôi. Nhờ vậy, tôi đã được Mẹ cho tôi được gặp gỡ Chúa. Chúa và Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều trong chuỗi Mân Côi. Ở đây, tôi chỉ xin được nói lên mấy điều tôi cho là quan trọng, đang ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi, nhất là trong tình hình hiện nay.