tác nghiệp
Những người thầy

Những người thầy

Trong suốt hành trình làm truyền thông Công giáo, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người làm tôi nhận ra vô số điều. Từ các linh mục, tu sĩ đến giáo dân... Tất cả những ai tôi đã gặp gỡ trong khi tác nghiệp đều là thầy tôi.

Câu chuyện về những “người đưa tin”

Câu chuyện về những  “người đưa tin” Cùng xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin, truyền rao Lời Chúa nhưng mỗi người lại có suy niệm riêng về hai chữ truyền thông. Và, bao nhiêu tâm tư là có bấy nhiêu ngọn lửa nhiệt thành cùng những câu chuyện vui buồn.