Tân Rai
Dấu chân vùng sơn cước

Dấu chân vùng sơn cước

Ở lần gặp gỡ đầu tiên, linh mục Giuse Trần Ðức Thành, chánh xứ Tân Rai (khu 3B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng) dễ dàng tạo cho người đối diện ấn tượng về một vị “mục tử của công việc”.