“Đức Giêsu nghèo” quanh ta

“Đức Giêsu nghèo” quanh ta Tôi vẫn nhớ mãi một ngày Xuân, đến thăm và chúc Tết vị linh mục vốn là cha giáo của chúng tôi ở Trung tâm học vấn Đa Minh, đúng lúc khách của cha đang chào ra về.