Thiên Chúa hoạt động

Thiên Chúa hoạt động Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra.

Số Hai trong Kinh Thánh

Số Hai trong Kinh Thánh Khi tạo dựng vũ trụ, theo Sáng Thế Ký (1: 16), “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn [mặt trời] để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn [mặt trăng] để điều khiển đêm.”