tệ nạn
Giáo hội cổ vũ tinh thần thể thao cao đẹp

Giáo hội cổ vũ tinh thần thể thao cao đẹp

Ngày 1.6.2018, Bộ Giáo dân - gia đình và sự sống đã công bố một văn kiện về thể thao, gồm 5 chương - 50 trang, với tựa đề “Cố gắng hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”.

5 vấn đề chính của chuyến viếng thăm Mexicô

5 vấn đề chính của chuyến viếng thăm Mexicô Trong chuyến tông du trải dài từ Nam đến Bắc Mexicô, ĐGH Phanxicô đã nêu lên những vấn đề lớn mà ngài quan tâm tại đất nước này.