thánh gia
Người cha mẹ có trách nhiệm

Người cha mẹ có trách nhiệm

Thánh Luca trong Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta Thánh Giuse và Đức Maria là những người cha mẹ có trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với Luật Chúa, sau là trách nhiệm với con cái.

Gương sống đạo trong gia đình

Gương sống đạo  trong gia đình Mái ấm gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục đức tin và cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc trở nên gương sáng để con cái noi theo.

Ðan viện Xitô nơi vùng đất Cửu Long

Ðan viện Xitô nơi vùng đất Cửu Long Từ buổi sơ khai đầy khó khăn, sau hơn 40 năm, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh (GP Vĩnh Long) giờ đây đã là một cộng đoàn lớn mạnh.

Lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia Việc mừng lễ Thánh Gia thất với một lễ phụng vụ là một điều rất thích hợp và giúp cho việc phát triển lòng sùng mộ đối với Thánh gia.

Gia đình Công giáo theo gương Thánh Gia

Gia đình Công giáo theo gương Thánh Gia Chúa Giêsu sinh vào đời một cách hết sức nghèo khó. Không một chút quyền lực. Người đến như một trẻ thơ, hoàn toàn tùy thuộc vào những người xung quanh. Người không chống lại ai, Người không áp đặt lên ai bất cứ điều gì. Người được nhận ra ở nét yếu đuối, nét khiêm nhường, nét nghèo khó.

Thánh Giuse bên Ai Cập

Thánh Giuse bên Ai Cập Tháng Ba là tháng kính thánh Giuse. Trong thời gian này, khắp nơi trong Hội Thánh đều hướng về thánh Giuse. Hướng về bằng nhiều cách, như những suy gẫm, những hình ảnh, những kinh nguyện, những thành tích. Có những việc tôn kính do truyền thống và cũng có những việc học hỏi do thời cuộc.