thập giá
Đóng đinh thật tại  Philippines

Đóng đinh thật tại Philippines

Những cuộc đóng đinh và tự đánh đòn diễn ra hằng năm để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, theo truyền thống trong các ngôi làng thuần Công giáo tại quần đảo này, trong khi những tái hiện đẫm máu các giây phút cuối đời của Chúa Giêsu đã bị Giáo hội hủy bỏ này

Sống lời chúa với ba hình ảnh

Sống lời chúa với ba hình ảnh Tôi cầu xin nhiều lần. Lần nào tôi cũng lắng nghe Chúa trả lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắn. Người trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại 3 hình ảnh trong Phúc Âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế.

Nhân chuyến công du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Châu Mỹ : MẶT NỔI VÀ MẶT CHÌM

Nhân chuyến công du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Châu Mỹ : ...“Ngài có một hình dung chìm có Chúa ngự. Hình dung chìm ấy phản chiếu Nước Thiên Chúa là ân sủng, bình an, công lý và tình thương. Ngài có một nhân cách dấn thân cho những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, bị loại trừ”...

Đường Yêu Thương

Đường Yêu Thương Chúa Kitô vác thập giá là để nhân loại chúng ta được hạnh phúc, vậy cớ sao Người lại khẳng định rằng ai muốn theo Người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34). Vác thập giá nghĩa là chấp nhận hy sinh, bỏ mình, chấp nhận cả những bất công, nhục hình.