thăm mục vụ
Đạo tại tâm

Đạo tại tâm

Đạo tại tâm nhưng cái tâm mới chỉ là cái cốt yếu, chứ chưa phải là tất cả. Tâm là cái ruột, nhưng ruột phải được bảo trì bởi cái vỏ. Cái vỏ rồi sẽ vứt đi, nhưng vứt vỏ sớm quá thì ruột tiêu ma.

Thăm mục vụ dịp tết

Thăm mục vụ dịp tết Tôi từng theo cha xứ thăm mục vụ bà con giáo dân. Chương trình đi thăm do giáo xứ tổ chức. Đoàn gồm cha xứ, nữ tu, HĐGX, Hiền mẫu… Khi đến khu nào, Ban điều hành khu giáo sẽ đón tiếp, phối hợp để hướng dẫn thăm từng nhà