Thăm mục vụ dịp tết

Thăm mục vụ dịp tết Tôi từng theo cha xứ thăm mục vụ bà con giáo dân. Chương trình đi thăm do giáo xứ tổ chức. Đoàn gồm cha xứ, nữ tu, HĐGX, Hiền mẫu… Khi đến khu nào, Ban điều hành khu giáo sẽ đón tiếp, phối hợp để hướng dẫn thăm từng nhà